فرهنگ و هنر

انواع گلیم دستبافت

انواع گلیم دستبافت

انواع گلیم دستبافت: فرهنگی، هنری و زیبایی گرایی در طرح‌های بافته شده به دست مقدمه شاید نام “گلیم” در ذهنتان تصویری از یک فرش رنگارنگ و بافته شده به دست…