گلیم دستبافت

انواع گلیم دستبافت

انواع گلیم دستبافت

انواع گلیم دستبافت: اثر بانوان ایران زمین مقدمه شاید نام “گلیم” در ذهنتان تصویری از یک فرش رنگارنگ و بافته شده به دست بیافتد. اما آیا می‌دانید که گلیم از…